Zwiastowanie

Zwiastowanie – olej na płótnie, 2004, 78 x 1124cm

Annunciation – oil on canvas, 2004, 78 x 124 cm