Trzy czasy

Trzy czasy – olej, 2000, 70×51

Three time dimensions – oil, 2000, 70×51 cm