Malarstwo / Rzeźba

Przebudzenie

Przebudzenie

Przebudzenie - olej, 2000, 72x48 Awakening - oil, 2000, 72x48 cm

Pomimo wszystko

Pomimo wszystko

Pomimo wszystko - olej, 2001, 73x50 Despite of all - oil, 2001, 73x50 cm

Podróż

Podróż

Podróż - olej, 2000, 74x46 Travel - oil, 2000, 74x46 cm

Cały świat

Cały świat

Cały świat - olej, płaskorzeźba w drewnie, 2007, 79x111 Whole world - oil, relief in wood, 2007, 79x111 cm

Przy mnie stój

Przy mnie stój

Przy mnie stój - olej, płaskorzeźba w drewnie, 2006, 47x114 Stand by me - oil, relief in wood, 2006, 47x114 cm

Niezaprzeczalna czystość intencji

Niezaprzeczalna czystość intencji

Niezaprzeczalna czystość intencji - olej, płaskorzeźba w drewnie, 2005, 75x120 Undeniable purity of intentions - oil, relief in wood, 2005, 75x120 cm

Oczekiwanie

Oczekiwanie

Oczekiwanie - olej, płaskorzeźba w drewnie, 2005, 54x122 Expectation - oil, relief in wood, 2005, 54x122 cm

Zwiastowanie

Zwiastowanie

Zwiastowanie - olej na płótnie, 2004, 78 x 1124cm Annunciation - oil on canvas, 2004, 78 x 124 cm

Portret Urszuli Pachel

Portret Urszuli Pachel

Portret Urszuli Pachel - olej na płótnie, 2015, 55x45 cm Portrait of Urszula Pachel - oil on canvas, 2015, 55x45 cm

Pani Ponidzia

Pani Ponidzia

Pani Ponidzia - olej na płótnie, 2003, 72 x 98 cm Mistress of Ponidzie - oil on canvas, 2003, 72 x 98 cm

Madonna morska

Madonna morska

Madonna morska - 2004, 112 x 86, olej Madonna of Morsko -  2004, 112 x 86 cm, oil

Czerwiec

Czerwiec

Czerwiec - olej, 2002, 58x67 June - oil, 2002, 58x67 cm