Malarstwo / Rzeźba

Opoka

Opoka

Opoka - olej, płaskorzeźba w drewnie, 2007, 74x119 Rock - oil, relief in wood, 2007, 74x119 cm

Zaloty podniebne

Zaloty podniebne

Zaloty podniebne - płaskorzeźba w drewnie, 2011, 49x30 Sky courtship - relief in wood, 2011, 49x30 cm

Zwątpienie

Zwątpienie

Zwątpienie - płaskorzeźba w drewnie, 2010, 39x64 Despair - relief in wood, 2010, 39x64 cm

Madonna harklowska

Madonna harklowska

Madonna harklowska - płaskorzeźba w drewnie, 2009, 80x106 Madonna of Harklowa - relief in wood, 2009, 80x106 cm

List

List

List - olej, płaskorzeźba w drewnie, 2009, 28x67 Letter - oil, relief in wood, 2009, 28x67 cm

Trójkąt bermudzki

Trójkąt bermudzki

Trójkąt bermudzki - płaskorzeźba w drewnie, 2008, 122x67 The Bermudan triangle - relief in wood, 2008, 122x67 cm

Dar

Dar

Dar - olej, płaskorzeźba w drewnie, 2010, 53x56 Gift - oil, relief in wood, 2010, 53x56 cm

Jeleń

Jeleń

Jeleń - płaskorzeźba w drewnie, 2008, 78x105 Stag - relief in wood, 2008, 78x105 cm

Pierzasty zachód słońca

Pierzasty zachód słońca

Pierzasty zachód słońca - olej, płaskorzeźba w drewnie, 2006, 73x119 Feather sunset - oil, relief in wood, 2006, 73x119 cm

Nieustępliwość zbawienna

Nieustępliwość zbawienna

Nieustępliwość zbawienna - olej, drewno, metal, 2004, 77x45 Beneficial inflexibility - oil, wood, metal, 2004, 77x45 cm

Kobieta z lilią

Kobieta z lilią

Kobieta z lilią - olej, płaskorzeźba w drewnie, 2005, 52x36 Woman with the lily - oil, relief in wood, 2005, 52x36 cm

Skąd nasz ród

Skąd nasz ród

Skąd nasz ród - olej, 2001, 72x50 Our roots - oil, 2001, 72x50 cm