Grafika

Ryby

Ryby

Ryby, 2002, 11x10, akwaforta Pisces, 2002, 11x10 cm, etching

Rak

Rak

Rak, 2002, 11x10, akwaforta Cancer, 2002, 11x10 cm, etching

Panna

Panna

Panna, 2002, 11x10, akwaforta Virgo, 2002, 11x10, etching

Lew

Lew

Lew, 2002, 11x10, akwaforta Leo, 2002, 11x10 cm, etching

Koziorożec

Koziorożec

Koziorożec, 2003, 11x10, akwaforta Capricorn, 2003, 11x10 cm, etching

Byk

Byk

Byk, 2002, 11x10, akwaforta Taurus, 2002, 11x10 cm, etching

Bliźnięta

Bliźnięta

Bliźnięta, 2002, 11x10, akwaforta Gemini, 2002, 11x10 cm, etching

Baran

Baran

Baran, 2002, 11x10, akwaforta Aries, 2002, 11x10 cm, etching

Huba

Huba

Huba, 1986, 15x11, akwaforta Huba, 1986, 15x11 cm, etching

Przypływ

Przypływ

Przypływ, 2012, ø 14, akwaforta High tide, 2012, ø 14 cm, etching

ślub

ślub

Ślub, 2015, 5x11, akwaforta Wedding, 2015, 5x11 cm, etching