Pomimo wszystko

Pomimo wszystko – olej, 2001, 73×50

Despite of all – oil, 2001, 73×50 cm