Pogoń

Pogoń – olej, płaskorzeźba w drewnie, 2005

Quest – oil, relief in wood, 2005