Pani Ponidzia

Pani Ponidzia – olej na płótnie, 2003, 72 x 98 cm

Mistress of Ponidzie – oil on canvas, 2003, 72 x 98 cm