Opoka

Opoka – olej, płaskorzeźba w drewnie, 2007, 74×119

Rock – oil, relief in wood, 2007, 74×119 cm