Oczekiwanie

Oczekiwanie – olej, płaskorzeźba w drewnie, 2005, 54×122

Expectation – oil, relief in wood, 2005, 54×122 cm