Nowy płomień

Nowy płomień – olej, płaskorzeźba w drewnie, 2008-2015, 50×120

New flame – oil, relief in wood, 2008-2015, 50×120 cm