MIECZYSŁAW SZADKOWSKI – MÓJ TATA

Mieczysław Szadkowski

img037a

Mieczysław Szadkowski – mój Tata. Niezwykły i wrażliwy człowiek, zapalony pedagog i bezkompromisowy twórca. Skromny i pracowity, ze wspaniałym dorobkiem artystycznym. Jestem dumny mogąc gościć Go na mojej stronie.

Mieczysław Szadkowski – polski artysta rzeźbiarz i rysownik, pedagog.

Urodził się 30.11.1920 r. w Zgierzu. Zmarł 3.1.1990 r. w Łodzi.

Studiował w latach 1946 – 1951 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom otrzymał w 1951 r. na Wydziale Architektury Wnętrz w specjalizacji rzeźby.

Jego pedagogami byli prof. Władysław Strzemiński, prof. Jerzy Mazurczyk, prof. Stefan Wegner, prof. Marian Wimmer i prof. Stefan Derkowski.

Pracę w Uczelni rozpoczął już jako student w 1948 r. Pracował kolejno na stanowiskach: młodszego asystenta, zastępcy asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy i od 1966 r. docenta habilitowanego na Wydziale Ubioru w PWSSP w Łodzi. ( przewód habilitacyjny w 1965 r. w ASP w Warszawie)

Od 1951 do 1987 r. pracował w łódzkiej uczelni jako pedagog Pracowni Rzeźby. Pełnił również funkcje:

1. Prodziekana Wydziału Ubioru w latach 1966 – 1969.

2. Dziekana Wydziału Tkaniny w latach 1969 – 1971.

3. Kierownika Zakładu Wybranych Zagadnień Plastycznych w latach 1971 -1972.

4. Kierownika Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego w latach 1972 – 1975.

Zaplanowany w 1981 r. przewód na profesora nadzwyczajnego nie mógł być sfinalizowany z uwagi na pogarszający się stan zdrowia.

Przeszedł na emeryturę 1.10.1987 r.

Tworzył w zakresie rzeźby kameralnej, monumentalnej i rysunku. Był autorem wielu prac rzeźbiarskich, w tym kilku pomników. Brał czynny udział w konkursach i wystawach okręgowych i ogólnopolskich, otrzymując wielokrotnie nagrody i wyróżnienia. Wiele jego prac zostało zakupionych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Jego prace znajdują się w wielu instytucjach państwowych ( m .in. Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim) oraz w obiektach sakralnych. Za swoje osiągnięcia dydaktyczno–artystyczne otrzymał trzykrotnie nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki – III, II i I stopnia.

Za pracę dydaktyczno-twórczą został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia PRL, Honorową Odznaką Województwa Łódzkiego.

 

Macierzyństwo, gips, wys. 60 cm, 1962 r.a

Macierzyństwo, gips, wys. 60 cm, 1962 r.

Skrzypaczka, gips, wys. 180 cm, 1956 r.a

Skrzypaczka, gips, wys. 180 cm, 1956 r.

Płaskorzeźba, gips patynowany, 80 x 100 cm, 1962 ra

Płaskorzeźba, gips patynowany, 80 x 100 cm, 1962 r.

Płaskorzeźba, gips, 100 x 80 cm ,1980 r.a

Płaskorzeźba, gips, 100 x 80 cm, 1980 r.

Rysunek kredką, 29,5 x 21 cm, 1980 r.a

Rysunek, ołówek, kredka, 29,5 x 21 cm, 1980 r.

Rysunek ołówek, 26 x 20 cm, 1983 r.a

Rysunek, ołówek, 26 x 20 cm, 1983 r.

Rysunek ołówek, 29,5 X 26 cm, 1984 r.a

Rysunek, ołówek, 29,5 x 26 cm, 1984 r.

Rysunek ołówek, 27,5 x 29 cm, 1985 r

Rysunek, ołówek, 27,5 x 29 cm, 1985 r.

Rysunek ołówek, kredka, 32 x 25,5 cm, 1985 r.a

Rysunek, ołówek, kredka, 32 x 25,5 cm, 1985 r.

Rysunek ołówek, kredka, 41,5 x 34 cm, 1988 r.a

Rysunek, ołówek, kredka, 41,5 x 34 cm, 1988 r.

Rysunek kredką - 42 x 31,5 cm, 1988 r.a

Rysunek, kredka, 42 x 31,5 cm, 1988 r.

Rysunek ołówek, kredka, 42 x 36 cm, 1989r.a

Rysunek, ołówek, kredka, 42 x 36 cm, 1989 r.