Łódzkie pałace 1-willa Hüffera

Łódzkie pałace 1-willa Hüffera, 2001, 11,5×15, akwaforta+akwatinta

Palaces of Łódź 1- Hüffer’s villa, 2001, 11,5×15, etching+aquatint