Jeleń

Jeleń – płaskorzeźba w drewnie, 2008, 78×105

Stag – relief in wood, 2008, 78×105 cm