Czerwiec

Czerwiec – olej, 2002, 58×67

June – oil, 2002, 58×67 cm