Cały świat

Cały świat – olej, płaskorzeźba w drewnie, 2007, 79×111

Whole world – oil, relief in wood, 2007, 79×111 cm